Contact

Bekijk dit dossier

Over het FNI

Het Florence Nightingale Insituut is het kenniscentrum voor de geschiedenis van de verplegende en de verzorgende beroepen.

Bekijk dit dossier

Onderzoek

'The future of nursing is built on the past'. En dus is en blijft onderzoek naar de geschiedenis van ons vak belangrijk.

Bekijk dit dossier

Contact

Adresgegevens

Florence Nightingale Instituut
Industrieweg 6B
4104 AR Culemborg

T 06 578 892 53
info@fni.nl

 

Rekeningnummer
NL68 INGB 0006727492

<
>

Contact

Heb je een vraag aan het Florence Nightingale Instituut? Kijk dan eerst of je het antwoord kunt vinden bij onze FAQ. Staat het antwoord er niet bij neem dan contact met ons op via info@fni.nl

<
>

Meld je aan voor de nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief van het Florence Nightingale Instituut verschijnt maandelijks

Meld je aan door een mail te sturen naar info@fni.nl 

<
>

Over het FNI

Het Florence Nightingale Insituut is het kenniscentrum voor de geschiedenis van de verplegende en de verzorgende beroepen.

Bekijk dit dossier

Einde dossier

Over het FNI

Wie meer wil weten over de historie van de verpleging en verzorging is bij het Florence Nightingale Instituut aan het juiste adres. Als kenniscentrum stimuleren we (wetenschappelijk) onderzoek naar de geschiedenis van deze prachtige beroepen. We ontwikkelen educatieve modules voor zorgstudenten en delen het erfgoed met behulp van beelden en verhalen. Dat doen we op geheel eigentijdse wijze .

Over ons

Het Florence Nightingale Instituut (FNI) is het (online) kenniscentrum voor de geschiedenis van verpleging en verzorging. Je kunt op deze website terecht voor informatie over die geschiedenis. Ook zijn we regelmatig in het land te vinden. Het FNI heeft geen bezoekerscentrum. De naam Florence Nightingale (1820-1910) is gekozen als eerbetoon aan de visionaire grondlegster van de verpleegkunde. Zij formuleerde de basisprincipes van verplegen en verzorgen en legde die vast in het nog steeds actuele boekje ‘Notes on Nursing’.

<
>

Jaarverslag 2018 - Stug verder

We hebben veel bereikt in 2018 en gaan stug verder richting de toekomst.

Bekijk dit dossier

<
>

Missie

Het Florence Nightingale Instituut onderzoekt, verzamelt en draagt kennis uit over de geschiedenis van de verpleegkundige en verzorgende beroepen. We stimuleren en doen onderzoek, bieden educatieve opdrachten aan en presenteren op allerlei manieren het verpleegkundig erfgoed.

<
>

Beroepstrots

Wij willen een bijdrage leveren aan de beroepsverdieping en -trots van verpleegkundigen en verzorgenden. Hoe? Door hen te laten zien in welke traditie zij staan.

<
>

Educatie

Wij bieden educatieve modules rond allerlei thema’s uit de rijke geschiedenis van verpleging en verzorging. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor studenten Verpleegkunde op HBO- en MBO-niveau.

<
>

Reacties


De eerste evaluaties zijn binnen. Deze mooie reactie kregen we binnen van een docent van een groot ROC: "Rond 12 mei heb ik met plezier gebruik gemaakt van de opdrachten betreffende de geschiedenis van de verpleging. De opdrachten waren op het juiste niveau geschreven en sloten goed aan. Wij waren er in het team blij mee! Ik heb niet direct veel tips. Alleen maar een top! Het scheelde in de werkdruk..."

Onderzoek

Wij bevorderen historisch onderzoek door kennis over de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen te stimuleren, faciliteren en te publiceren.

 

<
>

no nurses no future

<
>

Onderzoek

Met dit dossier laten we zien hoe belangrijk en noodzakelijk onderzoek naar de geschiedenis van de verpleegkunde is. Resultaten van verpleegkundig-historisch onderzoek zijn in Nederland nog schaars. Daarom geven we onderzoekers, studenten en auteurs in dit dossier een platform om hun proefschrift, onderzoekresultaten, scriptie of artikel te delen.

Agenda

Op deze agenda staan de congressen, bijeenkomsten en symposia over de geschiedenis van de verpleging. We houden ze nationaal en internationaal bij. Mist er iets? Laat het ons weten via info@fni.nl

 

Agenda 2020

 

13 - 15 februari 2020

  • International Conference on the History of Nursing 
  • Location: Florence, Italy
  • More information

 

12 - 13 maart 2020

  • Internationale Tagung fur Geschichte der Pflege und Gesundheitsberufe
  • Locatie: Kloster Irsee Deutschland
  • More Informatioan

 

10 -12 september 2020

  • 37th Annual Nursing & Health Care History Conference
  • Location: Chester (GB)
  • More information

 

<
>

Ziekenzalen in het fort

De Stelling van Amsterdam, een reeks van 46 forten, was een militair verdedigingswerk. Tijdens WO I waren de forten bemand met gemobiliseerde militairen. Als zij ziek werden, zoals tijdens de Spaanse Griep in 1918, of gewond raakten, moesten zij in de forten behandeld en verpleegd kunnen worden. Daarom zijn er nu nog steeds ziekenzalen in de forten aanwezig. Koos Duivesteijn bezocht ze alle 46.

Lees het volledige artikel

<
>

‘Foute’ verpleegsters in WO II

In de eerste helft van de 20e eeuw stond het verpleegstersberoep te boek als fatsoenlijk en barmhartig, een ware roeping zelfs. Toch waren ook Nederlandse verpleegsters tijdens WO II actief binnen het naziregime. Een delicaat onderwerp, waar Sietske van der Veen een onthullende Masterscriptie Geschiedenis over schreef.

Lees de scriptie van Sietske van der Veen

<
>

Onderwijs

In Nederland is de interesse voor de geschiedenis van het vak de afgelopen jaren toegenomen. Een goed voorbeeld is de aandacht voor de Dag van de Verpleging. En af en toe vindt er een promotie naar een verpleegkundig-historisch thema plaats. Daarentegen ontbreekt het vak geschiedenis van de verpleging en verzorging sinds 1996 in het curriculum van de opleiding tot verpleegkundige. In landen als Engeland, Duitsland, Denemarken en Amerika behoort dit vak wel tot het curriculum. Internationaal gezien staan we dus nog in de kinderschoenen als het gaat om (wetenschappelijk) onderzoek en de toepassing in het onderwijs. Om die achterstand in te lopen, zoekt het Florence Nightingale Instituut internationaal meer aansluiting.

<
>

Reacties

Heleen Jansen 25-11-2018

Ik heb de inservice opleiding gedaan in het Diaconessenhuis in Haarlem en heb in 1966 examen gedaan. Daarna de kraam. Ik ben bezig met een boek over die opleidingstijd.

Een internationale master

Ook internationaal speelt de geschiedenis van de verpleging een rol. In 2011 is de 'European Association for the History of Nursing' (EAHN) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen verpleegkundig-historici van zo'n 18 landen. Jaarlijks ontmoeten de vertegenwoordigers elkaar ergens in Europa. In 2016 vond deze meeting plaats in Milaan. Op intitaitief van de Noorse collegae is een internationale master, genaamd ‘Nursing Traditions and History in Europe’, ontwikkeld. Onder auspiciën van de Universiteit van Tromso is de educatieve expertise geleverd.

 

De landen die meedoen zijn Noorwegen, Duitsland, Ierland, Engeland, Italië, Zwitserland en Nederland. Ieder land de content van de geschiedenis van de verpleging van het eigen land aangeleverd. Voor Nederland maakte het FNI 2 modules, die bestaan uit webcolleges, vragen, filmpjes, foto’s en objecten. Deze master is online beschikbaar als een Massive Open Online Course (MOOC). Op de meeting van de EAHN in Utrecht op 23 en 23 februari 2017 is de MOOC gepresenteerd. 

Meer weten over de EAHN? Kijk op www.eahn.eu

<
>

Onderzoekers opgelet!

Heb jij onderzoek gedaan naar de geschiedenis van verpleegkundigen of verzorgenden? En heb je hier een wetenschappelijk artikel over gepubliceerd of een scriptie over geschreven? Dan kun je deze delen via www.fni.nl

Wij zorgen ervoor dat jouw artikel bij een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht en binnen de juiste context wordt geplaatst. Ook kun je verzekerd zijn van correcte naams- en bronvermelding.

Als je jouw wetenschappelijke bijdrage wilt delen, verzoeken wij je contact met ons op te nemen via info@fni.nl

 

<
>

Een medaille voor wijkverpleegster Stieltjes (1898)

In 1898 vond in ‘s Gravenhage de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid plaats. Dit evenement werd georganiseerd in navolging van soortgelijke manifestaties in Chicago, Brussel en Kopenhagen. De tentoonstelling was bedoeld om te laten zien op welke terreinen de Nederlandse vrouw anno 1898 werkzaam was. 

De historische betekenis van de tentoonstelling was groot, want de zg. 'vrouwenzaak' kwam hierdoor maandenlang volop in de belangstelling te staan.

Een verjaardagsfeestje 

Een van de arbeidsterreinen die tijdens de tentoonstelling in 1898 volop in de belangstelling stond, was dat van de ziekenverpleging. Er stonden drie verschillende activiteiten op het programma. Zo was er een tweedaags congres op 1 en 2 september met lezingen over de ziekenverpleging in algemene ziekenhuizen, over de wijkverpleging en over de eerste hulp bij ongelukken. De bekende dr. J. Kuiper, directeur van het Wilhelminagasthuis te Amsterdam, hield de openingslezing, waarin hij vrouwen opriep zich aan het schone werk van de ziekenverpleging te wijden.

Opvallend genoeg waren de kopstukken uit de verpleegkundige wereld van dat moment afwezig. Zo schitterde Jeltje de Bosch Kemper, die bij uitstek ziekenverpleging als betaalde arbeid propageerde, door afwezigheid. Zij had de organisatrices van de tentoonstelling al in een vroeg stadium laten weten dat ze het geen goed idee vond om vrouwenarbeid zo expliciet te onderscheiden van mannenarbeid. Dat was volgens haar niet de juiste manier om vrouwenarbeid onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Tot grote teleurstelling van velen was zij verder niet meer betrokken bij de feestelijkheden, en dat terwijl ze een leidinggevende figuur binnen de vrouwenbeweging was.

Maar ook de beroemde Anna Reynvaan, eerste adjunct-directrice van het Wilhelminagasthuis, liet verstek gaan. De organisatrices van het evenement vonden haar bij uitstek geschikt om de activiteiten rond het thema ziekenverpleging te coördineren, maar ze kregen Reynvaan niet enthousiast. Ze was te druk met andere zaken en liet per brief weten dat ze niet beschikbaar was, omdat ze in diezelfde periode een verjaardagsfeestje voor de kinderen van haar broer moest organiseren. Het speet haar wel, zo schreef ze, want ze had graag de lezing van dr. Kuiper bijgewoond.

Door de afwezigheid van beide toonaangevende dames hadden de organisatrices grote problemen om iemand van naam en faam te vinden die het congres over de ziekenverpleging wilde organiseren en voorzitten. Uiteindelijk vonden ze die persoon ook niet. Ze schreven diverse nederige brieven aan directrices van ziekenhuizen, maar kregen meestal als antwoord dat die te druk waren of zich niet capabel voelden dit ‘verantwoordelijke werk’ op zich te nemen.

Het ‘Werkmansverband’

Het bleek evenmin eenvoudig om sprekers voor de lezingen te vinden. Uiteindelijk vond men, na veel aandrin¬gen, milie Knappert bereid om een verhaal over de wijkverpleging te houden. Knappert ging aarzelend akkoord. Ze antwoordde dat ze evenveel wist van de bijenteelt als van ziekenverpleging en ze begreep eigenlijk niet waarom de organisatrices haar hadden gevraagd en niet één van de bekende 'nursing leaders'. De sociaal bewogen Knappert, zelf geen wijkverpleegster van beroep, hield vervolgens op het congres een vurig pleidooi voor het recht van arme zieken op een goede verpleegster. Ook moest volgens haar het salaris van de wijkverpleegster omhoog. Ze kwam met dit felle betoog over de rechten van de wijkverpleegster in aanvaring met dr. Keuchenius, die vond dat wijkverpleging niet meer was dan een middel om de arme zieke tot het geloof te brengen en Christus te dienen.

Als tweede activiteit was er tijdens de manifestatie een tentoonstelling georganiseerd rond het thema 'arbeid in de ziekenverpleging'. Op dit punt hadden de organisatrices meer respons uit de verpleegsterswereld gekregen. Ze hadden poppen beschikbaar gesteld die aangekleed konden worden met uniformen uit een bepaalde ziekeninrichting. Vooral in krankzinnigengesticht Meerenberg, waar dr. J. van Deventer en zijn vrouw Antonia Stelling de scepter zwaaiden, werd heel wat af geknutseld. Zelfs de patiënten werden aan het naaien gezet.

Behalve de aangeklede poppen konden de bezoekers veel artikelen zien uit de ziekenverpleging. Zo was er een model van zaal 47 uit het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam, waarin in miniatuur chirurgische patiënten met allerlei verschillende verbanden waren uitgestald. Het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam had een zg. Trockenbett, te koop voor f25,-, en een weegmand ingestuurd. Door het Nederlandsch Israëlitisch Ziekenhuis te Amsterdam was een enorme collectie lesmateriaal en anatomische platen voor het onderwijs aan verpleegsters ingestuurd. Ook het Haagsche Vrouwencomité van het Roode Kruis had van alles uitgestald. Veldbedden, tenten en verbandtrommels vulden de kleine ruimte. Maar de ster van de tentoonstelling over ziekenverpleging was zuster Stieltjes met haar 'werkmansverband'.

Deze creatieve wijkverpleegster van de Protestantenbond uit Deventer had een nieuw verband bedacht voor patiënten met exceem. Dit verband was zo ingenieus van constructie dat een fabrieksarbeider, die er mee verbonden werd, gewoon aan het werk kon. Het hoefde niet meer, zoals eerder, elke dag verschoond te worden. Zuster Stieltjes' uitvinding werd alom geroemd, ook door medici. Ze had bovendien nog een speciale tas ingestuurd, waarin alles zat wat een wijkverpleegster bij de verpleging van arme zieken nodig had. De tas had een dubbele bodem met ringen waarin zalfpotjes en flesjes stonden. Bovendien was er ruimte voor allerlei linnen, nodig voor het aanleggen van verbanden. De inzending van zuster Stieltjes bracht menigeen in verrukking en na afloop van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid kreeg de vindingrijke wijkverpleegster een koninklijke onderscheiding in de vorm van een zware zilveren medaille uitgereikt.

De teleurstelling 

Met een congres en een tentoonstelling was de ziekenverpleging dus ruim vertegenwoordigd op de Haagse manifestatie. Als derde activiteit had de congrescommissie tenslotte nog een landelijk onderzoek verricht naar de verspreiding van de ziekenverplegingsarbeid. Door middel van een enquête, opgestuurd naar 300 ziekenhuizen en inrichtingen, poogde men een indruk te krijgen van het aantal vrouwen dat in de verpleging werkzaam was, het soort werk dat men deed en de opleidingsgraad van de verpleegsters. Hoewel de organisatie slechts een gedeelte van de formulieren terug kreeg, vooral rooms-katholieke ziekenhuizen weigerden te antwoorden, was men toch in staat een overzicht te geven van het brede terrein, waarop verpleegsters werkzaam waren. Dr. Cornelia de Lange, arts te Amsterdam, verwerkte de gegevens tot een artikel, waarin ze per provincie een inventarisatie gaf van de arbeid van verpleegsters.

Hoeveel bezoekers de activiteiten rond de ziekenverpleging tijdens de Nationale tentoonstelling bezochten, is niet bekend. Volgens jonkvrouw W.G.L.Mock, redactielid van het gerenommeerde Maandblad voor Ziekenverpleging, had de ziekenverpleging zich echter goed gepresenteerd tijdens de manifestatie. Toch kon ze enige teleurstelling in haar verslag in het Maandblad van 15 september 1898 niet onderdrukken, want "waar wij dankbaar zijn voor wat de bovengenoemde inrichtingen afstonden of vervaardigden, zijn vele der meeste bekende ziekenhuizen alleen vertegenwoordigd door photografieën of poppen in costuum. Ontegenzeggelijk is het overal druk, maar zouden toch, bij eenigen goeden wil, onze groote gasthuizen niet iets, dat tot leering of opluistering strekken kon, of van de vindingrijkheid der verpleegsters getuigde, hebben kunnen leveren? Laat ons hopen, dat bij een volgende gelegenheid niemand op het appel zal ontbreken". Mock sprak tenslotte de hoop uit dat vele verpleegsters het Congres over Zieken- en Wijkverpleging op 1 en 2 september zouden bijwonen, want "zij zullen dan wellicht nog vele zaken zien, ... en zich stellig hun gang niet beklagen".

door Nannie Wiegman

 

<
>

Scriptie over decubitusbehandeling

3 HBO-V studenten onderzochten de ontwikkeling van de verschillende behandelingen van decubitus. Aan de hand van 8 behandelmethodes, waaronder het gebruik schapenvachten en kamferspiritus, toonden ze aan hoe lastig het is om afscheid te nemen van verpleegkundige rituelen.

Klik hier om het artikel te lezen

<
>

Beantwoord deze vraag en ontdek welke themadossiers voor jou interessant zijn.

De voor jou geselecteerde dossiers verschijnen naast elkaar. Je kunt via het pijltje in de rode balk aan de zijkant van het dossier verder klikken.

Verberg Ontdek wat deze site jou te bieden heeft