Kaartje van Florence Nightingale

Op dit kaartje schreef Florence Nightingale ‘Ever yours Loving’, hetgeen betekent ‘voor altijd jullie geliefde’, gevolgd door haar handtekening. Dit kaartje had ze voor in een exemplaar van haar boekje ‘Notes on Nursing’ gestoken. Op een congres in London heeft ze dit boekje met ... ... het kaartje cadeau gedaan aan de toenmalige directrice van het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, Lientje Kruysse. Vanaf dat moment is het boekje mét het kaartje telkens door de directrice aan haar opvolgster gegeven. Hanneke Hillmann was de laatste directrice die het ontving.