Een internationale master

Ook internationaal speelt de geschiedenis van de verpleging een rol. In 2011 is de 'European Association for the History of Nursing' (EAHN) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen verpleegkundig-historici van zo'n 18 landen. Jaarlijks ontmoeten de vertegenwoordigers elkaar ergens in Europa. In 2016 vond deze meeting plaats in Milaan. Op intitaitief van de Noorse collegae is een internationale master, genaamd ‘Nursing Traditions and History in Europe’, ontwikkeld. Onder auspiciën van de Universiteit van Tromso is de educatieve expertise geleverd.

 

De landen die meedoen zijn Noorwegen, Duitsland, Ierland, Engeland, Italië, Zwitserland en Nederland. Ieder land de content van de geschiedenis van de verpleging van het eigen land aangeleverd. Voor Nederland maakte het FNI 2 modules, die bestaan uit webcolleges, vragen, filmpjes, foto’s en objecten. Deze master is online beschikbaar als een Massive Open Online Course (MOOC). Op de meeting van de EAHN in Utrecht op 23 en 23 februari 2017 is de MOOC gepresenteerd. 

Meer weten over de EAHN? Kijk op www.eahn.eu