Disclaimer

We gaan uiteraard zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Hieronder meer informatie over de disclaimer, privacy, cookies en de algemene voorwaarden van onze webwinkel.

Disclaimer

Op www.fni.nl wordt de geschiedenis van de verpleging en verzorging in beeld gebracht aan de hand van verhalen, feiten, beelden, filmpjes en objecten. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is.

Het Florence Nightingale Instituut aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. We hebben ons uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. 

Meen jij dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt, dan kun je dit onderbouwd aan het FNI laten weten.

Bij een gegronde klacht zal het Florence Nightingale Instituut het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met jou bekijken hoe op een andere manier aan jouw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Stuur in dat geval een mail met vermelding ‘klacht’ naar info@fni.nl. Er zal dan op korte termijn contact met je worden opgenomen. Je kunt een klacht indienen wanneer je rechthebbende bent op een werk dat op de website van het Florence Nightingale Instituut wordt getoond. 

Of als je om andere redenen een bezwaar wilt kenbaar maken tegen bepaald materiaal op de website (bijvoorbeeld in verband met jouw privacy). Vermeld in je mail de volgende gegevens:

 • Domeinnaam van de website waarop het betreffende materiaal staat;
 • Beschrijving van het materiaal waar het om gaat;
 • Reden waarom je bezwaar hebt tegen het materiaal op de website;
 • Wat wil je dat er met dit materiaal gebeurt/wat wil je met jouw klacht bereiken (bijvoorbeeld dat het materiaal van de website wordt gehaald, naamsvermelding enzovoort).
 • Jouw contactgegevens.
<
>
<
>

Privacy

Het Florence Nightingale Instituut gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je aan ons doorgeeft. We gebruiken de verstrekte informatie uitsluitend om de content op onze website beter te laten aansluiten op de interesses van onze bezoekers. We verkopen gegevens niet aan derden. Reacties worden uitsluitend gepubliceerd na jouw toestemming. We doen ons uiterste best om ons aan deze richtlijnen te houden. Mocht je desondanks iets tegenkomen op deze website wat niet aan deze richtlijnen voldoet, laat het ons dan weten via info@fni.nl.

Lees hieronder wat wij doen om te voldoen aan de AVG.

Vrienden

a. Het FNI verzamelt de volgende gegevens van haar Vrienden: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de vrienden te informeren en te kunnen bereiken (bv. informeren over activiteiten, verzenden van de nieuwsbrief, contributie innen).
b. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene vriend is van het FNI. Bij opzegging worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.

Docenten
a. Het FNI verzamelt de volgende gegevens van haar Docenten: naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de docenten te informeren en te kunnen bereiken.
b. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene geregistreerde docent is van het FNI. Bij opzegging worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.

Nieuwsbrief

a. Het FNI verzamelt de volgende gegevens voor het verzenden van haar nieuwsbrief: naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de nieuwsbrief te verzenden.
b. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene op de verzendlijst staat van het FNI. Bij opzegging worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.

Algemeen

a. De lijsten met deze gegevens zijn alleen in te zien door de functionarissen die deze gegevens nodig hebben. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
b. De gegevensdragers waarop deze lijsten zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die computer. Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgeraakte USB-stick of een gestolen of gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.
c. Alle betrokkenen kunnen inzage krijgen in de gegevens die het FNI van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.

<
>

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen als je websites bezoekt. Hiermee wordt voor de bezoeker een aantal dingen makkelijker afgehandeld, doordat de website dan bijvoorbeeld instellingen en voorkeuren kan onthouden. 

De websites van het Florence Nightingale Instituut gebruiken o.a. cookies wanneer je gebruik maakt van de zoekfunctionaliteit en de webwinkel.

Google

We maken gebruik van Google Analytics. Dit doen we omdat we willen monitoren wat er veel en wat weinig wordt bekeken. Met deze informatie kunnen we de site waar nodig aanpassen en verbeteren. 

 

Het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Op basis van deze gegevens verbeteren wij de website. 

Je kunt meer informatie vinden over het privacybeleid op:

Social media en externe cookies

Wanneer je bent ingelogd op sociale media websites (Facebook en Twitter in dit geval) en op www.fni.nl actief bent, kun je gebruik maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Het FNI heeft daar geen invloed op.


Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Hoe je dit kunt doen lees je op de volgende website: http://cookiesverwijderen.net/. Het uitschakelen van cookies leidt echter tot een minder goede werking van onze website.

<
>

Copyright

© Florence Nightingale Instituut 2017. Alle rechten voorbehouden. 

Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je op deze website aantreft bij het FNI of zijn gelicenceerd aan het FNI. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websitesites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het Florence Nightingale Instituut of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het FNI voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel stellen wij het op prijs als je ons hierover informeert via info@fni.nl

 

Gebruik je een tekst van de website, vermeld dan het FNI en Nannie Wiegman bij de bronvermelding.Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik en mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de informatie wordt niet gewijzigd 
 • de volgende copyright-tekst is in elke copy aanwezig: © Copyright Florence Nightingale  Instituut (www.fni.nl)
 • copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten worden niet verwijderd
 • de informatie wordt niet gebruikt in een ander werk of een publicatie in welk medium dan ook. 

 

<
>

Home

Welkom op de website van het FNI. Hier vind je allerlei themadossiers over de geschiedenis van de verpleging en verzorging. Ontdek hoe het vak zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. Maak kennis met belangrijke vrouwen uit het vak. En deel deze informatie met anderen.

De wijkverpleegkundige: Van alle markten thuis!

Deze tentoonstelling laat de diversiteit van het beroep zien en benadrukt de zichtbaarheid van verpleegkundigen.

Bekijk dit dossier

Van verbandmeester tot verpleegkundige

Fabriekszuster, verbandmeester, arboverpleegkundige. Dit beroep kent door de tijd heen veel namen...

Bekijk dit dossier

Kitty Verbeek (1919–2007)

Bekijk dit dossier

Aan het front van de samenleving

Lees in deze tentoonstelling over het cruciale werk van verpleegkundigen en verzorgenden ... aan het front van de samenleving!

Bekijk dit dossier

Kraamzorg thuis

In Nederland was thuis bevallen de normaalste zaak van de wereld, ook nadat in andere westerse landen de medicalisering van de geboorte toenam. Nederlandse vrouwen kregen hun baby lange tijd liever thuis dan in het ziekenhuis. De kraamzorg heeft dus een lange historie.Toch daalt het aantal thuisbevallingen aanzienlijk. Hoe gaat dat verder en wat betekent die afname voor het beroep van kraamverzorgende? In dit dossier vind je de geschiedenis van de kraamzorg vroeger en nu.

Hall of Fame

Wie zijn ze, die vrouwen en mannen uit de geschiedenis die het beroep van verpleegkundige en verzorgende groot gemaakt hebben? Natuurlijk kent iedereen Florence Nightingale wel, maar al die andere ambassadeurs en voorbeelden verdienen ook onze aandacht. Hier zijn ze!

Verplegen in de wijk

Wijkverpleging staat volop in de schijnwerpers. Vergrijzing en bezuiniging maken dat de thuiszorg op een andere manier georganiseerd moet worden. Huishoudelijke hulp komt bij gemeenten te liggen, terwijl verpleging en verzorging een taak van de wijkverpleging blijven. De roep om de ‘ouderwetse wijkverpleegster’ weerklinkt. De vraag is dan natuurlijk wat voor iemand dat was. Lees hier alles over de geschiedenis en historie van de wijkverpleging.

Verplegen in het ziekenhuis

Waar verplegen we de patiënt. Thuis of in het ziekenhuis? Tegenwoordig worden patiënten - onder andere uit kostenoverwegingen - eerder naar huis gestuurd dan 25 jaar geleden. Verpleegkundigen krijgen daarom steeds meer alleen met ernstige zieken te maken. Hoe was dat in de 19e en de 20e eeuw? Hoe zagen ziekenhuizen er uit? Bestonden verpleegkundigen al en wat deden ze toen? Lees hier alles over de geschiedenis en de historie van het ziekenhuis.

De GGZ

Mensen met psychische stoornissen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk thuis wonen. Ze worden ambulant behandeld of zelfs via internet. Patiënten heten cliënten. Oppassers en bewaarders hebben plaatsgemaakt voor verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten in de GGZ. Lees hier meer over de geschiedenis en de historie van de GGZ.

Verplegen in de Z

Eeuwenlang zijn termen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten door elkaar gebruikt. De haast eindeloze opsomming varieert van zwakzinnigen tot idioten, debielen, imbecielen, achterlijken, onvolwaardigen, onmaatschappelijken, onnozelen, waanzinnigen, gekken en dwazen. Bij verstandelijk gehandicapten of zwakzinnigen is er altijd sprake van gebrekkige verstandelijke vermogens. Het is een groep die niet of moeilijk voor zichzelf kan zorgen. De kwetsbaarheid is gebleven, maar tegenwoordig spreken we over ‘mensen met mogelijkheden’. Hoe komt dat zo? Lees hier alles over de geschiedenis en historie van de zorg voor verstandelijk gehandicapten.

Gezinszorg

De professional die organisatorische taken in een gezin overneemt, heet sinds 1997 verzorgende of helpende. Ook namen als thuisbegeleidster, ouderenhelpster of gezinshulp komen voor. Ze zijn afgeleid van de beroepsbeoefenaren die vanaf begin 20e eeuw in de gezinsverzorging werkzaam waren. Zij waren de praktische vervangsters van moeders, die hun taken in het gezin niet konden vervullen. Er werden hoge eisen aan hen gesteld. Hoe is het beroep van huisverzorgster - zoals de gezinsverzorgende vroeger heette - veranderd? Lees hier alles over de geschiedenis en de historie van de gezinszorg.

1895 - 1945

Particulier initiatief

In de 19e eeuw was de zorg voor het gezin de taak van de moeder. Als zij ziek was, had dat vaak dramatische gevolgen. Het grootste risico liepen arme huishoudens waar de vader en moeder allebei moesten werken. Het inkomen viel weg en het huishouden ontspoorde. Om ontwrichting van die gezinnen te voorkomen, riepen vermogende particulieren vanaf 1895 verenigingen in het leven. De eerste was ‘Hulp in het Huisgezin’ in Deventer en daarna volgden initiatieven in andere steden in hoog tempo. Ook de verzuilde kruisverenigingen, die vanaf het eind van de 19e eeuw het licht zagen, richtten zich op verbetering van verzorging van het gezin.

<
>

Canon van de gezinszorg

Een overzicht van de lange geschiedenis van de gezinsverzorging.

Bekijk dit dossier

’Hulp in de Huishouding’

Deze helpster van de Katholieke Vereniging ‘Hulp in de Huishouding’ vervangt de moeder in het gezin. Ze schenkt koffie voor vader en verstelt tussen de bedrijven door het linnengoed met de Singer naaimachine. Het kindje kijkt onwennig naar deze rijzige dame in wit uniform.


Periode
 • Van 1939 tot 1940

<
>

Handnaaimachine

De komst van de naaimachine verlichtte het werk van gezinsverzorgsters enorm. Het stoppen van sokken en kousen bleef een hele klus, maar dankzij de handnaaimachines, waarvan het merk Singer buitengewoon populair was, konden intensieve naaiklussen en verstelwerk sneller uitgevoerd worden. Tijdens de opleiding kwam ...

... het werk met hand- of trapnaaimachine ook aan bod. Men moest stukjes in lakens, overalls of blousjes kunnen zetten, en geblokte of gebloemde stoffen op een goede manier kunnen verstellen.


Periode
 • Van 1880 tot 1940

<
>

Beantwoord deze vraag en ontdek welke themadossiers voor jou interessant zijn.

De voor jou geselecteerde dossiers verschijnen naast elkaar. Je kunt via het pijltje in de rode balk aan de zijkant van het dossier verder klikken.

Verberg Voor jou, omdat je onze voorwaarden wilt weten